Home Forum Links About Us SignIn   

ความเป็นมาของ Renaultclubthai.com

โดยนายมอเตอร์


ผู้จุดประกาย RENAULT CLUB ในประเทศไทย

                RENAULT CLUB ในประเทศไทย ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 โดยคุณ TUU R19 ซึ่งได้จัดทำเว็บบอร์ดสำหรับให้ผู้ใช้รถเรโนลต์ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาในการใช้รถ จากนั้นก็ได้มีสมาชิกผู้ใช้รถเรโนลต์ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อยมาจนเกือบจะครบ 2 ขวบปีแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้เว็บบอร์ดมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการที่จะใช้เว็บบอร์ดต่อไป

สมาชิกส่วนใหญ่จึงพิจารณาเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่พวกเราชาวเรโนลต์ควรจะต้องมีเว็บไซด์เรโนลต์ขึ้นเป็นสมบัติของสมาชิกทุกๆคน ดังนั้น จึงเป็นที่มาของเว็บไซด์ที่มีชื่อว่า renaultclubthai.com      ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซด์ renaultclubthai.com     เราอยากจะกล่าวคำขอบคุณว่า ทุกท่านที่ใช้รถเรโนลต์มีส่วนผลักดันให้เกิดเว็บไซด์นี้ขึ้นมา แม้ว่าหลายท่านที่ใช้รถเรโนลต์อาจจะยังไม่ทราบว่ามีชมรมเรโนลต์ เราก็หวังว่าต่อไปอาจจะทราบมากขึ้นเรื่อยๆ และเข้ามาร่วมคิดร่วมกันทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกๆด้านของสังคมเล็กๆแห่งนี้ ตลอดจนสังคมใหญ่ในบ้านเมืองของเรา เพราะทุกคนไม่อาจอยู่โดยลำพังได้ แต่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตลอดไป สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็ คือ การกล่าวคำขอบคุณ Team web design และน้องๆที่น่ารักทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน ปลูกบ้านหลังเล็กๆที่สวยงามและอบอุ่นแห่งนี้ให้กับชมรมของเราได้พักพิง ด้วยน้ำใจ หยาดเหงื่อแรงงาน และพลังความคิดของท่านทั้งหลาย โดยปราศจากค่าตอบแทนใดๆ เราขอกล่าวคำขอบคุณจากใจจริง และขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับท่านสมาชิกที่ได้ร่วมกันสนับสนุนกำลังทรัพย์เพื่อจุดมุ่งหมายในการทำเว็บไซด์ จำนวน 20 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท แต่เราได้ใช้ไปเพียงครึ่งเดียวสำหรับการจัดตํ้ง Web ส่วนที่เหลือได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกต่อไปเช่น การจัดทำ Sticker, การพบปะสังสรรค์ etc.

                                                                                                                                               โดย..WEBMASTER 19 กุมภาพันธ์ 2547

 

รายชื่อผู้ริจาคเงินก่อตั้ง Web RENAULTCLUBTHAI ณ. วันที่ 20 มกราคม 2547

 

 

1 กัง 6 Phat 11 Joe R9 16 Somsak
2 นายมอเตอร์ 7 บัวลอย 12 ตี่ 17 KP
3 ช่างเอกชัย 8 สามารถ 13 BP 18 ต้น
4 โหน่ง 9 Gamo 14 ทนายมานะ 19 ธวัชชัย
5 K 10 Oasis 15 อนันต์ 20 ช่างวิชัย-มอเตอร์สปีด

 

  
Copyright © 2004-2005 Renault owners Club of Thailand. 01-498-5292, ˹ 01-303-7277, Joe (R9) : joexx09@yahoo.com